Glabridin (Cam thảo) Daizein (Ct căn)
Rotenon (Cy Duốc c) wedelolacton (Si đất Pachyrrhizin  (Hạt củ đậu)